რა მოხდება, თუ მაღაზია ვერ შეასრულებს ჩემს შეკვეთას დადასტურებული ჯავშნის მიუხედავად?

ეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ თუ ასე მოხდა (მაგ. იმიტომ, რომ ერთადერთი ხელმისაწვდომი ნაწილი აღმოჩნდება დაზიანებული), ჩვენ დავაბრუნებთ ნებისმიერ წინასწარ გადახდას პლუს 30% კომპენსაციის სახით. თუმცა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, 30 დღის განმავლობაში შევეცადოთ შეკვეთა საქონელი. თუ ეს ვერ მოხერხდა, ჩვენ დაგიბრუნებთ წინასწარ გადახდას.

უკან