ბრუნდება:

  1. თუ საქონელი არ აკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს, თუნდაც არ იყოს დეფექტური, შეგიძლიათ ხელშეკრულებიდან გამოსვლა 14 დღის განმავლობაში. ამისათვის გამოგვიგზავნეთ საქონელი შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და ხელმისაწვდომ დაბრუნების ფორმასთან ერთად აქ.
  2. თანხის დაბრუნება მისამართზე:

    PJB Hobby Sp. z o.o.
    Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Полска

    შენიშვნა: ჩვენ არ ვიღებთ COD გადაზიდვებს.
  3. დაბრუნების მიწოდების ღირებულება ეკისრება მომხმარებელს.
  4. ყველა თანხის დაბრუნება განხორციელდება დაბრუნებული ნივთ(ებ)ის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.