სტატისტიკა

შეკვეთის შესრულების დრო

მონაცემები დაფუძნებული შეკვეთებზე (ანუ შესრულების რეალური დრო, არა სავარაუდო შესრულების დრო).

პროდუქტები ჩვენი რეგულარული შეთავაზებიდან


ნივთები შეკვეთილია მოთხოვნით

დეტალური ინფორმაცია შეკვეთის შესრულების ვადების და პირობების შესახებ ნაჩვენებია თითოეული ნივთის გვერდზე.

შეკვეთის შესრულების პუნქტუალურობა

ეს მონაცემები ადარებს შესრულების სავარაუდო დროს რეალურ შესრულების დროს.

პროდუქტები ჩვენი რეგულარული შეთავაზებიდან


ნივთები შეკვეთილია მოთხოვნით

ჩვენ გვაქვს განვითარებული მარაგების მართვის სისტემა, რომელიც ინტეგრირებულია ჩვენს ვებსაიტთან და ზოგიერთი ჩვენი მომწოდებლის IT სისტემებთან.

ჩვენი რეგულარული შეთავაზების ნივთებისთვის ჩვენ შევასრულეთ95.97 % შეკვეთებს დროულად და3.94 % ერთდღიანი ან ნაკლები დაგვიანებით.
ინდივიდუალურად შეკვეთილი ნივთებისთვის ჩვენ შევასრულეთ97.92 % შეკვეთებს დროულად და2.08 % ერთდღიანი ან ნაკლები დაგვიანებით.

ჩვენ შევასრულეთ99.99 % შეკვეთები ხელმისაწვდომობის გარეშე ჩვენი რეგულარული შეთავაზების საქონელზე, და100 % ნივთების უკან შეკვეთა მოთხოვნით.
მხოლოდ0.03 % შეკვეთები გაუქმებულია მიუწვდომლობისა და ალტერნატივის არარსებობის გამო.

ჩვენი რეგულარული შეთავაზება არის ის, რაც ხელმისაწვდომია ჩვენს საკუთარ საწყობში, რომელიც ამჟამად ინახება66415 ნივთები, ასევე ჩვენი მომწოდებლების საწყობები
ვისთანაც გვაქვს ინტეგრირებული IT სისტემა და მიწოდების ფიქსირებული (ჩვეულებრივ ყოველდღიური) განრიგი. მთლიანობაში გთავაზობთ69567 ნივთები.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ შეკვეთას21294 ნივთები მოთხოვნით.

98.65% შეკვეთები არის ჩვენი რეგულარული შეთავაზების ნივთებისთვის და1.35 % ხელახლა შეკვეთილი ნივთებისთვის.

ამჟამად ვმუშაობთ151 მომწოდებლები.


ეს სტატისტიკა აღებულია შემდეგი პერიოდიდან: 3.6.2022 - 4.7.2022.

*) ეს სტატისტიკა არ ეხება შეკვეთებს, რომელთა დაგვიანებაც მომხმარებლის ბრალი იყო (მაგ. მოდიფიკაციის მოთხოვნის გამო, დაგვიანებული გადახდა და ა.შ.).
**) შეკვეთები გაგზავნილი არასამუშაო დღეებში, ჩვენი სამუშაო საათების შემდეგ ან ჩვენგან კურიერის მიღების შემდეგ ნებისმიერ მოცემულ დღეს,
და რომლებიც, შესაბამისად, იგზავნება მომდევნო სამუშაო დღეს, ჩაითვლება, თითქოს ისინი იმავე დღეს გაიგზავნოს.
***) კოლექტიური მონაცემები ჩვენი ყველა მაღაზიისთვის .